Struktur Organisasi

kepsek

Fadliansyah Nasution

Kepala Sekolah

Wakil kepsek

Poniman Turnip

Waka Kesiswaan dan Sarana

Wakil kepsek

Wendra Pratama

Waka Kurikulum dan Hubungan Industri

Wakil kepsek

Buyung

Kaprodi Tata Boga dan Pariwisata

Wakil kepsek

Ahmad Wahyudi

Kaprodi Teknik Komputer dan Jaringan

Wakil kepsek

Poniman Turnip

Kaur. Kursilmat

Wakil kepsek

Wendra Pratama

Kaur. QMR

Wakil kepsek

Budiana

Kaur Human Resource

Wakil kepsek

Rahma

Kaur Keuangan